อบต.หนองบัว เดินเข้าร่วมทูลเกล้าฯลงนามถวายพระพร

นายกอบต.หนองบัว พร้อมคณะฯร่วมทูลเกล้าฯลงนามถวายพระพร
…..นายถะนะ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำคณะกรรมการและผู้บริหารอบต. เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

…..พร้อมกันนั้น ได้พาพวกเราชาว อบต.หนองบัวศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ในระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2555